مشارکت

آشنا به گیت هاب نیستم

اگر مقاله ای ترجمه کرده اید یا نوشته اید که در رابطه با حریم خصوصی یا سلامت دیجیتال است آن را برای ما ایمیل کنید و مشخصات خودتان را هم برای ما بنویسید تا آن را با بقیه به اشتراک بگذاریم. همچنین اگر انتقاد یا نظری برای بهبود وبلاگ دارید برای ما بنویسید.

ایمیل ما : goodtechlife@protonmail.com

با گیت هاب آشنا هستم

این وبلاگ به صورت پروژه ای متن باز در گیت هاب ساخته شده که میتوانید پیشنهادات خود را در قالب issue برای ما بنویسید.

لینک پروژه :‌ https://github.com/goodtechlife/goodtechlife.github.io

اگر تغییری در وبلاگ میخواهید ایجاد کنید فراموش نکنید که حتماً از قبل آن را مورد بحث بگذارید.

تکنولوژی مورد استفاده برای ساخت ابزار متن باز Jekyll میباشد.

حتی میتوانید خودتان پست های جدید را به وبلاگ اضافه کنید. برای هر تغییر از روی مخزن fork بگیرید و تغییرات را روی یک branch جدید اعمال کنید و در نهایت یک pull request بسازید.

اگر مقاله ای دارید میتوانید آن را در قالب فایل markdown در زیر شاخه ی _posts اضافه کنید.

اجرای محلی سایت

مخزن را روی سیستم خود clone بگیرید و سپس طبق این آموزش آن را روی کامپیوتر خود اجرا بگیرید.